تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

انواع آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات

حمیده سلامی
حمیده سلامی
0 پسند
1607 بازدید
0 نظر
42 ماه قبل

انواع آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات

برای آموزش و یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات، چهار شیوه درنظرگرفته شده است. این روش ها عبارتند از:

1.خود یادگیری (self-learning):


دراین حالت، محیط آموزشی شامل یک دستگاه رایانه، نرم افزار و نیز سه عنصر زیرمی باشد:

  • انتقال منابع چند رسانه ای
  • مشاوره جویی از مفاد آموزشی
  • مجموعه نتایج آزمون

برای خود یادگیری نرم افزار آموزشی ميتواند به صورت پیوسته(Online) ،(ناپیوسته)Offline ، یا مجموعه اي ازاین دو تهیه شود.درحالت پیوسته رایانه یادگیرنده به یک پایگاه اطلاعاتی یا شبکه آموزشی متصل ميشود. درحالت نا پیوسته نرم افزار از طریق لوح های فشرده ارائه ميشود که از مفاد آموزشی قابل کنترل تشکیل شده است و درحالت سوم، انتقال موثر مفاد آموزشی هم ميتواند به صورت پیوسته و هم به صورت ناپیوسته باشد. لوح های فشرده به عنوان ضمیمه ميتوانند ازطریق وب سایتهای اینترنتی ارائه شوند.

2.آموزش از راه دور:


دراین حالت، یک آموزش دهنده از راه دور، یک یا چند آموزش گیرنده را کنترل مي‌کند و درصورت نياز آموزش گیرندگان، برای حمایت از آنها فعال ميشوند. عناصرتشکیل دهنده این نوع آموزش بدین شرح ميباشند:

  • اتصال به سيستم یک آموزش دهنده
  • نظارت آموزش دهنده بر آموزش گیرندگان
  • پاسخ به نيازهاي آموزش گیرندگان
  • دسته بندی نمودن مفاد آموزشی روی پایانه هاي آموزش گیرندگان
  • مجموعهاي ازنتابج

تفاوت آموزش از راه دور با خود يادگیری در این است که یک نفر به عنوان آموزش دهنده دراین نظام وجود دارد كه خود او نیز نیازمند آموزش است، زيرا لازم است نیازهای آمـوزش گیرندگان را به خوبی بشناسـد تا بتواند پاسخ لازم را ارائـه نماید. نمونه هايي از این نوع آموزش، نظام های ویدئو کنفرانس یا نشست شبکه اي (Meeting Net)ميباشد كه امکان برقراری ارتباط دیداری- شنیداری کاربران و به اشتراک گذاشتن مدارک مـورد نیاز آنها را فراهم ميسازد. همچنين افـراد ازطریق پسـت الکـترونیکی نیز ميتوانند با يكديـگر در ارتباط باشند.

3.کلاس های مجازی (Virtual Class):


درکلاس مجازی، یک آموزش دهنده و چند یادگیرنده به صورت همـزمان ولی در مکانهای متفاوت با هم در ارتباط هستنـد. در این نوع روش، مکان ها از طریق ابزارهای ارتباطـی به هم مرتبط هستند، استـاد با دانشجویان صحبت مي‌کند، معلم منابع را معرفي كرده و برای دانشجویـان ارسال مي‌کند و نيز تعاملات دانشجویان را مدیریت مي‌کند. در یک کلاس مجازی ممکن است کاربران بسیاری درپایانـه هاي مختلف قرار گيرند.

4.یادگیری گروهی (Group Learning) :


این روش مشابه کلاس مجازی است با این تفاوت که فرد خاصی مدیریت افراد را بر عهده ندارد. فراگيران به صورت همزمان و از مکانهاي مختلف با يكديگر دیدار مي‌کنند و با هم به یادگیری مي پردازند. عناصرمورد نیاز این نوع يادگيري مشابه همان مواردی است که درکلاس مجازی بود. برای يادگيري گروهی، باید ارتباط در سطح بسیارگستردهاي به وجود آید، زیرا هرفراگيرباید با سایر افراد گروه به تبادل اطلاعات بپردازد. محیط آموزشی الکترونیکی باید کیفیت آموزش را ارتقاء دهد، یعنی فراگيران باید بتوانند از هرمكان و در هرزمان به فراگیری بپردازند. مساله دیگر این است که تعامل فراگير با محتوای آموزشی و تاثیر گذاشتن برسرعت يادگیری، باعث رشد فراگيرمی شود. فراگير، جریان یادگیری را با نيازهاي فردی خود هماهنگ مي‌کند که اين امر باعث افزایش انگیزه هاي وي ميشود.یک نظام آموزشی مبتنی برفنـاوری اطلاعاتی باید بتواند محتوای آموزشی را تولید و بازبینی نموده و دوره هاي آموزشی را ارائه و کنترل نمايد. همچنين بايد قسمت های مختلف دوره آموزشی را بازیابی و منابع آموزشی را انتخاب نموده و زمینه مشاوره فراگيران را فراهم كند. به این ترتیب مشاهده ميشود که ما در محیط یادگیری الکترونیکی و در محیط یادگیری مبتنی برشبکه، به مجموعه اي ازمنابع مورد نیاز فراگيران، ابزارهای ارتباطی و یک آموزش دهنده که وظيفه مدیریت فراگیران را برعهده گیرد نیازمندیم .

ITPRO باشـــید.

نویسنده مقاله:خانم لیلا غلامحسینی

لینک مقاله:مقاله اصلی

نویسنده:hamideh-smi7

منبع:انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران ITPRO

هرگونه نشر و کپی برداری از مطلب تنها با ذکر منبع و نام نویسنده اصلی مقاله مجاز است.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...