تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

ما جبری ما شدیم

امیرحسین فضلیخانی
امیرحسین فضلیخانی
1 پسند
144 بازدید
1 نظر
30 ماه قبل

هیچ چیز اتفاقی نیست!


1397511 ساعت 11 بادی با سرعت 5 کیلومتر بر ساعت به مدت 1/2 ثانیه وزید و باعث افتادن یک برگ از درخت شد. 15 سال قبل شهرداری تهران برای زیباسازی شهر کنار خیابان های یک محله درخت هایی کاشت. از 1 سال پیش بر اثر بارش های کم توان کلی درخت ها کمتر شده و آرام آرام برگ هایشان در حال خشک شدن است. 30 سال پیش مقامات کشور تصمیمی گرفتند سد های متعددی بدون توجه به جغرافیای مکان سد ها و آینده احداث کنند. همینطور که به عقب برویم، می رسیم به ابتدای خلقت و اتفاقات زنجیره وار رخ داده اند تا این برگ در تاریخ و ساعت ذکر شده بیفتد. در واقع امکان نداشت این برگ نیفتد. میلیون ها اتفاق رخ دادند و در نتیجه برگ افتاد. و همین افتادن هم مسیر میلیون ها اتفاق دیگری برای رخ دادن اتفاق دیگری در آینده است. هیچ چیز اتفاقی رخ نمی دهد. اگر چند هزار سال پیش، در زمان انسان های اولیه زنی که قرار بود جد هیتلر را به دنیا بیاورد در آن یخبندان نمی توانست یک غار برای پناه بردن پیدا نمی کرد و تلف می شد الآن چه اتفاقی می افتاد؟ اگر پدر آن زن هنگام شکار زخمی می شد و جان می داد چه؟

زمان مملو از عبارت های جبریست


تمامی دنیای ما اینطور بنا شده. ولی در کنار اینها ما اختیار داریم. زمان جبر هایی دارد. و عبارت های جبری زمان متغیر هایی دارد که مقدار این متغیر ها رفتار های ما هستند. اگر تنها یکی از رفتار هایمان در فلان روز و فلان ساعت چیز دیگری بود به کل نتیجه ی عبارت جبری تغییر می کرد.

می شود همه چیز را دانست


اگر یک تمامی اتفاقات را ریز به ریز بررسی کنیم به همه ی نتایج آن می رسیم. اگر روانشناس خوبی باشیم رفتار های افراد را هم ریز به ریز پیش بینی خواهیم کرد و مقادیر را در عبارات جبری زمان قرار می دهیم و تا هر چند صد سال دیگر را هم می فهمیم. اما این یک ذهن قوی می خواهد. یک عمر بی نهایت می خواهد. بعضی از ما معتقدیم خدا سرنوشت ما را می داند. حتی قبل از خلقت ما. یعنی همین. خدا هم عمرش بی نهایت است، هم ما را بهتر از خودمان می شناسد و تک تک رفتار هامان را پیش بینی می کند، و از آنجایی که خود خالق زمان است جبر هایش را هم خودش قرار داده. اما در این بین، گاهی به دو یا چند گزینه برخورد میکنیم که باز هم نتیجه ی رفتار های پیشین ماست. و در اینجا فرصتی است برای سنجش اختیار که اگر راه اول را برویم و آن مقدار را داخل x بریزیم 100 ها اتفاق دیگر و اگر راه دوم را داخل x بزاریم 100 ها اتفاق متفاوت دیگری رخ خواهد داد.

زمان نموداری درختی دارد


وقتی می گوییم در برخی مواقع چند راه را می توان انتخاب کرد(راه های بیشتری وجود دارند اما بر اساس رفتار های پیشین ما محدود شده اند)یعنی نتایج به نوعی بی نهایت هستند. یک نمودار درختی که در هر مرحله تقسیم به دو ساخه جدید می شود. ابتدا 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64 و همین طور ادامه دارد نتایج. خدا یک انتخاب داشت و آن خلق آدم بود، آدم دو انتخاب داشت و آن خوردن یا نخوردن میوه ی ممنوعه بود. اگر میوه را می خورد یا باید توبه می کرد یا نه. اگر نمی خورد یا بعدا ها هم در مقابل ابلیس مقاومت می کرد یا نه. همینطور پیش برویم بی نهایت پیشامد وجود دارد.

مقصر گذشتگان اند؟


فهمیدیم اگر اتفاق بدی رخ دهد پیشینه ای چند میلیون ساله دارد. پس در اتفاقات بد، مقصر تمامی گذشتگان اند؟ پس چرا هر کس مسئول کار های خود است؟

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر