تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

نمونه کد و فلوچارت طراحی الگوریتم محاسبه مساحت و محیط مستطیل

معصومه محمدی
معصومه محمدی
4 پسند
22436 بازدید
1 نظر
61 ماه قبل

برای آموزش طراحی الگوریتم با ساده ترین مثال آغازمیکنیم .در اولین مثال به طراحی الگوریتم محاسبه مساحت ومحیط مستطیل می پردازیم .در گام نخست برای محاسبه مساحت (Area)ومحیط (Environment)مستلزم دریافت دو عدد،یکی به عنوان طول مستطیل a , ودیگری عرض مستطیل b هستیم.با در نظر داشتن عملیات محاسبه مستطیل که از ضرب عدد2 در طول وعرض مستطیل و همچنین عملیات محاسبه مساحت که از حاصل ضرب طول در عرض مستطیل بدست می اید.در گام دوم لازم به ذکراست برای طراحی الگوریتم مستلزم رعایت نکات زیر هستید :

 1. هر الگوریتم را با نوشتن کلمه شروع(start) آغاز و با نوشتن کلمه پایان (end)خاتمه دهید .
 2. برای هر دستور حتما شماره ای در نظر بگیرید.
 3. برای انجام محاسبات حتما مکانی برای ذخیره داده ها در نظر بگیرید.
 4. می توان از علامت مساوی (=) بطور پیش فرض برای برای محاسبات و ذخیره داده های شما استفاده نمود.

الگوریتم محاسبه مساحت و محیط مستطیل

در این مرحله با رعایت نکات گفته شده به طراحی الگوریتم محیط و مساحت مستطیل می پردازیم.

 1. شروع
 2. a را دریافت کن
 3. b را دریافت کن
 4. Area=a×b
 5. Environment=(a+b)×2
 6. چاپ Area
 7. چاپ Environment
 8. پایان

گام سوم مرحله رسم فلوچارت است .برای رسم فلوچارت از اشکال زیر برای دستور العمل های مختلف استفاده می کنیم .

علامت شروع و پایان

 • از علامت شروع فقط یک فلش خارج می شود .
 • به علامت پایان یک یا چند فلش وارد کرد .
آموزش گام به گام طراحی الگوریتم و رسم فلوچارت

علامت جایگزینی و انتساب و محاسبه

 • در این علامت چندین فلش وارد ولی فقط یک فلش خارج می شود.
آموزش گام به گام طراحی الگوریتم و رسم فلوچارت در دانشگاه

علامت ورودی


 • در علامت ورودی چندین فلش به ان وارد ولی تنها یک فلش از ان خارج می شود .
آموزش گام به گام طراحی الگوریتم و رسم فلوچارت درس طراحی الگوریتم

علامت شرط

 • در این علامت می توان چندین فلش وارد و دو یا سه فلش خارج کرد.
آموزش گام به گام طراحی الگوریتم و رسم فلوچارت درس طراحی الگوریتم دانشگاه

علامت چاپ

 • می توان برای نمایش دادن اطلاعات نیز از علاوه بر علامت چاپ از علامت متوازی الاضلاع نیز به عنوان خروجی استفاده نمود.
آموزش گام به گام طراحی الگوریتم و رسم فلوچارت درس طراحی الگوریتم دانشگاه

فلوچارت الگوریتم محاسبه مساحت و محیط مستطیل

فلوچارت طراحی الگوریتم محاسبه محیط و مساحت مستطیل

نمونه کد سی پلاس پلاس الگوریتم محاسبه مساحت و محیط مستطیل

int a,b,x,y;
cout«"enter length,width:";
cin»a»b;
x=(a+b)*2;
y=a*b;
cout«"y="«y«"x="«x;

نمونه کد سی شارپ الگوریتم محاسبه مساحت و محیط مستطیل

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int a = int.Parse(textBox1.Text);//طول رو از کادر متنی که ورودی رشته ای دارد دریافت و به ورودی عددی تبدیل کرده است
      int b = int.Parse(textBox2.Text);
      int Area = a * b;//مساحت
      int Environment = (a + b) * 2;//محیط
      MessageBox.Show("Area= " + Area.ToString());//نمایش خروجب وتبدیل ان بصورت رشته ای برای نمایش
      MessageBox.Show("Environment= " + Environment.ToString());
    }
  }
}

نمونه کد جاوا الگوریتم محاسبه مساحت و محیط مستطیل

import java.util.*;
public class AREA {
	public static void main (String[] args)
	{
		Scanner Sc=new Scanner(System.in) ;
		System.out.print("Enter a,b.");
		int a=Sc. nextInt();
		int b=Sc. nextInt();
		int Area=a*b;
		int Environment=(a+b)+2;
		System.out.println("Environment ="+Environment);
		System.out.println("Area ="+Area);
	}

}
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر