تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

تشخیص چیست؟ تفاوت آن با تشبیه معرفی آرایه تشخیص + مثال

امیر حسین اردلان
امیر حسین اردلان
0 پسند
84 بازدید
0 نظر
17 روز قبل

تشخیص مانند تشبیه می ماند. در تشبیه دو شئ یا انسان را به چیزی نسبت می دهیم مانند : مثل پدرش سریع می دود. معنای این جمله این است که شخصی در سریع دویدن مانند پدرش است اما تشخیص یک سر آن باید ویژگی انسانی و سر دیگر آن یک شئ باشد. مثل بیت بالا که از حافظ است. می گوید : ای دل ! در این کلمه دارد دل را صدا می زند. مانند : ای پدر ! ای دوست! اما دل که آدم نیست که آنرا صدا بزنیم. 

  • تشخیص : زمانی که یک شئ یا وسیله یا حیوانی را به یک ویژگی انسان مثال می زنیم ، میگوییم از آرایه تشخیص استفاده کردیم. 

تشخیص چیست؟ تفاوت آن با تشبیه معرفی آرایه تشخیص + مثال

گل وقتی من را دید لبخند زد و سلام کرد : گل لبخند نمی زند و سلام نمی کند اما اینکار برای انسان است. به این آرایه تشخیص می گویند. یا مثلا : ستون های خانه ایستاده بودند : در این جمله می گوییم که ستون ها ایستاده اند اما ایستادن مخصوص انسان است نه ستون! یک ویژگی از انسان به یک شئ نسبت داده شده است که به آن تشخیص می گویند.

  • تشبیه را می توان از انسان به انسان یا از شئ به یک شئ و حیوان به شئ یا . . . نسبت داد اما در تشخیص حتما ویژگی انسان به یک وسیله یا . . . نسبت داده شده است.

قطرات باران از روی ابرها می پریدند : پریدند ویژگی انسان است و به یک شئ نسبت داده شده پس آرایه تشخیص بکار رفته.او مانند پدرش سریع می دود : تشبیه است. از انسان یعنی پدرش به انسانی دیگر یعنی پسرش نسبت داده شده.لباس من مانند سیب سرخ است : تشبیه است. زیرا از یک وسیله یعنی سیب به لباس نسبت داده شده.

  • گل ایستاد : تشخیص زیرا ایستادن ویژگی انسان است که به گل نسبت داده شده.
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...