تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
هادي لشگري

نحوه نوشتن یک ویروس ساده دارای تایمر زمانی جهت اجرا با c++

با سلام

دوستان عزیز من می خوام یه ویروس ساده تایمر دار به زبان c++ بنویسم که بهد یک ساعت یک فایل رو کپی کنه

لطفا راهنماییم کنید ممنونم.

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
مهسامحمدی

سلام

دوست گرامی شمابرای اینکاربایدابتداتایم فعلی سیستم روبه دست بیاریدوپس ازآن یک حلقه برای تغییرزمان سیستم بنویسیدمثله شبه کدزیر:

Time ();

While (Time()==DesiredTime)

{

باتشکر

محمد نصیری

دوست عزیز به توسینسو خوش اومدید ، خوب فرآیند مخربی که دارید چی هست که بهش میگید ویروس ؟ آیا کپی کردن فایل خاصی هست ؟ این باید مشخص بشه ، وگرنه نوشتن این برنامه ترکیبی از دو کد هست که از دهه هفتاد میلادی تا به حال تغییر چندانی نکردند ! برای مثال کد زیر برای کپی کردن فایل استفاده میشه :

#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>

int cp(const char *to, const char *from)
{
  int fd_to, fd_from;
  char buf[4096];
  ssize_t nread;
  int saved_errno;

  fd_from = open(from, O_RDONLY);
  if (fd_from < 0)
    return -1;

  fd_to = open(to, O_WRONLY | O_CREAT | O_EXCL, 0666);
  if (fd_to < 0)
    goto out_error;

  while (nread = read(fd_from, buf, sizeof buf), nread > 0)
  {
    char *out_ptr = buf;
    ssize_t nwritten;

    do {
      nwritten = write(fd_to, out_ptr, nread);

      if (nwritten >= 0)
      {
        nread -= nwritten;
        out_ptr += nwritten;
      }
      else if (errno != EINTR)
      {
        goto out_error;
      }
    } while (nread > 0);
  }

  if (nread == 0)
  {
    if (close(fd_to) < 0)
    {
      fd_to = -1;
      goto out_error;
    }
    close(fd_from);

    /* Success! */
    return 0;
  }

 out_error:
  saved_errno = errno;

  close(fd_from);
  if (fd_to >= 0)
    close(fd_to);

  errno = saved_errno;
  return -1;
}

کد زیر هم برای زمانبندی کردن اجرای یک کد در زمان خاص استفاده میشه :

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>

#define _MAX_EVENTS 10 // 10 Events Max
#define _MAX_DESCRIPTION 101 // 100 Character Description Max

typedef struct { // typedef a struct called event

  int hour; // Store the hour / HH
  int minute; // Store the minute / MM
  char description[_MAX_DESCRIPTION]; // Store the event description

} event;

// Print the menu selection
void printMenu() {

  puts("+------ SCHEDULER ------+\n"
    "| 1. New Event     |\n"
    "| 2. Delete Event   |\n"
    "| 3. Display Schedule |\n"
    "| 4. Save Schedule   |\n"
    "| 5. Load Schedule   |\n"
    "| 6. Exit       |\n"
    "+-----------------------+\n");

}

// Return true if an event is NULL, false otherwise
bool isNull(const event *e) { return e == NULL; }

// Allocate memory for and initialize an event
event *initEvent() {
  event *e = (event*)malloc(sizeof(event));

  e->hour = 0;

اما به هر حال تا اطلاعات بیشتری در اختیارمون قرار ندید نمیشه کمک زیادی کرد . توسینسو رو به همه معرفی کنید

به دیگران بی منت کمک کن ، خدا جایی بهت میرسونه که تصورش رو نمی کنی
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.